A szervezet nyilvántartásai, kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, abba a kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekintést nyerhet a közalapítvány székhelyén.